O nás

O ZARIADENÍ
Nezisková organizácia St. Martin n.o. sa dlhodobo venuje práci so seniormi prostredníctvom jej troch denných stacionárov a vo februári 2023 otvorila aj toto moderné, nadštandardné zariadenie sociálnych služieb. Zariadenie sa nachádza v obci Vyšná Šebastová, na súkromnom pozemku v príjemnom tichom prostredí na mieste, ktoré je charakteristické svojou pokojnou atmosférou s veľkou záhradou, altánkom, kde sa v blízkej budúcnosti plánuje rekonštrukcia exteriéru na pozemku zariadenia (letná terasa, akupresúrny chodník, gril). Zariadenie tak spĺňa všetky predpoklady na to,aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život v čase svojej staroby.
NAŠE POSLANIE
Našou prioritou v zariadení pre seniorov St. Martin n.o. je vytvoriť pre našich klientov domáce prostredie na základe rešpektovania osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa. Zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení je nielen vedieť pozerať na každého klienta v zariadení očami, ale predovšetkým ho vnímať, vidieť a viesť srdcom. V Zariadení pre seniorov St. Martin n.o. Vyšná Šebastová pomáhame tým, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú opateru. Našim klientom poskytujeme dlhodobé ubytovanie formou celoročného pobytu, s odbornou ošetrovateľskou a sociálnou starostlivosťou a komplexnými službami od elodenného stravovania až po záujmové činnosti.
NAŠA VÍZIA
Víziou nášho zariadenia je zabezpečiť prostredie podporujúce čo najvyššiu mieru samostatnosti a autonómie prijímateľov. Snažíme sa, aby odkázané osoby nachádzali u nás pocit domova, kde čas strávený v našom zariadení im napomôže prežiť dôstojný život v ovzduší dôvery, tolerancie, radosti, pokoja a vzájomnej úcty