Cenník

Ubytovanie v 2-posteľovej izbe .............................................................................................................14,00 € / deň
Ubytovanie v 2-posteľovej izbe s vlastným sociálnym zariadením .....................................................15,50 € / deň
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva .......................................................................1,00 € / deň
Celodenná strava – racionálna ( 5x denne ) ..........................................................................................10,00 € / deň
Raňajky ...................1,50 €
Desiata................. 0,50 €
Obed....................... 4,30 €
Olovrant................0,50 €
Večera..................... 3,20 €

Príplatok za úpravu stravy ( diabetes, bezlaktózová, bezlepková a pod.) ..............................................….1 € / deň.
Účtuje sa iba prijímateľovi, ktorý službu využíva.